Ontdek de bedrijven van Group Machiels

Enhanced Landfill Mining

Enhanced Landfill Mining is een consortium van wetenschappers, academici en bedrijven die zich tot doel stellen om de in het verleden opgeslagen afvalstoffen in de wereld om te zetten in duurzame energie aan de ene kant en herbruikbare grondstoffen aan de andere kant.

Een van de eerste concrete ELFM-projecten is het valoriseren van de afvalopslagplaats van Remo Milieubeheer in Houthalen-Helchteren. Door z’n omvang en betekenis is dit het speerpuntproject van het Closing the Circle idee van Group Machiels.

Momenteel zijn de eerste stappen gezet mbt de organisatie van de 3de editie van het Enhanced Landfill Mining Symposium dat dit keer zal doorgaan in Lissabon, Portugal van 8 tem 10 Februari 2016.

Alle informatie vindt u via : www.eurelco.org/elfmsymposium

 

Een duurzame cirkel

Meer dan 15 miljoen ton afvalstoffen zijn opgeslagen op de Remo-site. Naar schatting 45% van de afvalstoffen kunnen als materiaal gerecupereerd worden. De resterende afvalstoffen hebben een voldoende hoge calorische waarde om via voorbehandeling geschikt gemaakt te worden voor hoogefficiënte energetische valorisatie. De uitvoering van het Closing the Circle project zal 20 jaar in beslag nemen. In deze periode wordt alle opgeslagen afval gevaloriseerd en de Remo-site ontwikkeld tot duurzaam natuurgebied.  

Een innovatieve cirkel

Door de samenwerking met de strategische onderzoekspartners in het ELFM consortium (o.a. KULeuven, VITO en UHasselt), biedt Closing the Circle Vlaanderen de mogelijkheid uit te groeien tot een Competence Centre voor Enhanced Landfill Mining, en Enhanced Waste Management met bijhorende wereldwijde valorisatiemogelijkheden. Deze samenwerking omkadert technologische innovatie die gecomplementeerd wordt door nieuwe business modellen en nieuwe regelgeving.

Het project geeft invulling aan de doelstellingen van de Vlaamse Overheid inzake valorisatie van oude opslagplaatsen en schept een leidraad voor de transitie van afval- naar materialenbeleid in Vlaanderen. Het is een belangrijke investering in Limburg met de direct afgeleide inkomsten voor de lokale en andere overheden, maar ook indirect via toeleverende en ondersteunende bedrijven.

Contact

Dr. Peter Tom Jones

Chairman Enhanced Landfill Mining consortium
Peter.Jones@mtm.kuleuven.be 

 T +32 11 28 70 27
contact@machiels.com
www.elfm.eu

Interessant om te weten

ELFM TOEGEPAST OP DE REMO SITE
  • Opbouwen van wereldwijd competence center voor landfill mining en milieutechnologie.
  • Recuperatie van duurzaam natuurgebied.
  • Het calorisch potentieel van het recyclageresidu te gebruiken voor de productie van groene elektriciteit voor 200.000 gezinnen gedurende 20 jaar, door toepassing van plasmatechnologie.
  • Herbruikbare materialen die opgeslagen liggen effectief en efficiënt recupereren en opnieuw in omloop brengen, 16% rechtstreeks en 22% na verdere behandeling.
Werkgelegenheid
Het project biedt werkgelegenheid aan +/- 800 laag- en hooggeschoolden gedurende 20 jaar
Investering
Het project vergt een investering van meer dan 230 miljoen euro.
TRANSITIEPROJECT
Het project is een Plan C transitieproject geschoeid op de principes van Enhanced Landfill Mining (ELFM).